Игри

Информация за страница Филиали

     Всички по-големи фирми и учреждения в наши дни разполагат с филиали за други населени места. По традиция главните офиси и корпорации са разположени в големите градове, но за тези с по-малки площ и население се отварят техни клонове. Така всеки, който евентуално иска да се възползва от техните услуги, може директно да отиде до клона, вместо да пътува до големия град. Това е съществено предимство най-вече за студентите, за които следването  често пъти се оказва скъпо и трудно начинание. Ако в техния град няма нито един университет или поне негов клон, младите нямат особено голям избор. Те трябва да се преместят в големия град, където ще живеят под наем и по всяка вероятност ще им се наложи да започнат работа. С изкараните пари младите си помагат при покриването на някои от най-спешните и належащи разходи като наем и семестриална такса. От друга страна, така облекчават и своите родители, които им изпращат парични суми.

     Но при наличието на университетски филиали няма нужда непременно да ходим до града, спокойно можем да се запишем в тукашния клон. По този начин си спестяваме най-вече пътуванията за изпити, особено ако сме се записали да следваме задочно. При редовно учещите се така или иначе заетостта е по-голяма и те са ангажирани повече часове от деня. Благодарение на филиалните клонове вече е напълно обичайно явление дори хора, отдавна преминали възрастта на студенството, да се записват за висше образование. Много от тях вероятно го правят просто за разнообразие, без да влагат нищо конкретно, защото отдавна имат работа и са се устроили. Други обаче усещат несгодите от това да нямат диплома, която се изисква при кандидатстване за почти всяка работна позиция. Тя може да няма нищо общо с това, което ни предстои да работим, но се счита като един от основните документи и критерии, по които ни оценяват. Всички тези мъже и жени записват висше образование, като в по-голям процент от случаите избират задочната форма на обучение. Тя има някои съществени предимства пред редовната – лекциите са само очни и то за двадесет дни, след което се ходи едва за взимането на изпитите.

      Не само университетите обаче като институция разполагат с филиали – това се отнася и за много други фирми. Те работят в различни области и покриват нуждите на своите клиенти, като им предлагат своите услуги. Могат да се посочат доста примери за компании, които имат отворени офиси в почти всички големи градове на страната. По този начин става възможно обслужването на по-големи райони, като покритието включва дори сравнително малки населени места. Откриването на филиал обаче не става от днес за утре, а се изискват много време и усилия. Те трябва да доведат до разширяването на бизнеса, като със спечелените доходи се инвестира именно в откриването на нов клон. Следва дълъг процес на развитие на клона, защото той има нужда от персонал, за да заработи на пълни обороти. Докато все още липсват достатъчно кадри, често работата се извършва от шефове на компанията или от хора, които са наемани само временно на работата.

eXTReMe Tracker